Szokolay Sándor, zeneszerző

< Vissza a pályázati kiíráshoz

2. SZIA - 2019

Jelentkezés

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

 

Pályázó neve  *
Születési helye  *
Születési ideje  *
Anyja neve  *
Állampolgársága  *
Lakcíme  *
E-mail  *
Telefon  *
   
Amennyiben a pályázó kiskorú,
törvényes képviselőjének adatai:
Törvényes képviselő neve  *
Állampolgársága  *
Bejelentett lakcíme  *
E-mail  *
Telefon  *
   
Pályamű címe  *
Szerző neve  *
   
Zenetanár neve  *
Zenetanár telefonszáma  *
Zenetanár e-mail címe  *
Intézmény/iskola neve  *
   
Pályázót bemutató YouTube link
Pályaművet bemutató YouTube link
   
Feltöltések:
   
Pályamű kottája  *
Pályamű hangfelvétele
Pályázó rövid életrajza:  *
Pályázó fényképe:  *

 

Nyilatkozatok:

 

I.

A pályázó, vagy törvényes képviselője kijelenti, hogy a pályázati kiírás, szabályzat, illetve a jelentkezési lap tartalmát megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elismeri. Pályázó, vagy törvényes képviselője a jelen nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszi, hogy hibásan, vagy hiányosan megadott adatokból eredő következmények vonatkozásában a pályázat kiírója a felelősséget kizárja.

 

A pályázó, vagy törvényes képviselője a jelentkezési lap beküldésével igazolja, és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a pályázaton való részvétel 3. személy jogait nem sérti, illetve minden érintett 3. személytől a pályázatban való részvételre felhatalmazással rendelkezik. A pályázó szavatolja, hogy pályamű egyéni, eredeti jellegű, 3. személynek nincs olyan joga, amely a pályázat kiíróját a pályamű esetleges felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná. A pályázó által tett nyilatkozatok valódiságát a pályázat kiírója nem köteles ellenőrizni, és azok pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

   

II.1

Mint a pályázó gyermek törvényes képviselője hozzájárulok, hogy a kiskorú pályázó neve, születési helye és ideje, fényképe, a pályamű címe a szokolay.hu honlapon, online felületeken, a Szokolay InspirArt pályázathoz kapcsolódóan a médiában is megjelenjen.

   

II.2

Hozzájárulok, hogy nevem, születési helyem és ideje, fényképem, a pályamű címe a szokolay.hu honlapon, online felületeken, a Szokolay InspirArt pályázathoz kapcsolódóan a médiában megjelenjen.

 

 

 

Aláírás:  *

 

 

 Amennyiben a fent megadott E-mail címre két munkanapon belül nem érkezik hivatalos visszajelzés, 

érdeklődjön a pályázat beérkezéséről az info@szokolay.hu címen.

 

© 2019